Obchodní podmínky v srozumitelném jazyce

Poskytuje krátké vysvětlení obchodních podmínek a není právně závazné.

  • Používáním Dobromatu souhlasíte s jeho VOP.
  • Dobromat slouží k tomu, aby díky spolupráci s obchody, pomáhal organizacím získávat finance na jejich činnost.
  • Organizace, která chce přes Dobromat získávat finance se musí zaregistrovat. Registrace a využívání Dobromatu jsou bezplatné. O povolení, případně zrušení, registrace rozhoduje provozovatel.
  • Podpora se počítá z ceny zboží/služby bez DPH a dalších plateb navíc. Výše podpory je známa před uskutečněním nákupu. Organizace může u provozovatele reklamovat nesprávně určenou podporu. O vyplacení podpory třeba požádat. Podpora se vyplácí po dosažením minimální částky, která činí 1 500 Kč v měsících leden, duben, červenec, říjen na účet organizace. Nevyplacená podpora se přenáší do dalšího období. Podpora se vyplácí pouze pokud ji obchod provozovateli vyplatil. Pokud obchod požádá provozovatele o vrácení již neoprávněně vyplacené podpory, je ji organizace povinna vrátit.
  • Samotný nákup zboží/služby probíhá na stránkách jednotlivých obchodů. Dobromat zajišťuje pouze poskytnutí podpory organizaci, kterou podporovatel určil. Podporovatel může u provozovatele reklamovat nesprávně určenou podporu.
  • Podmínky spolupráce Dobromatu s obchody upravuje samostatná smlouva a obchodní podmínky.
  • Užíváním Dobromatu souhlasíte s odběrem newsletteru a dáváte nám svolení k použití poskytnutých informací.
  • Používáním Dobromatu udělujete provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Obsah webstránky Dobromat je chráněn právem duševního vlastnictví.

Plné znění obchodních podmínek služby Dobromat platné od 11. 8. 2017