Obchodní podmínky v lidském jazyce

Poskytuje krátké vysvětlení obchodních podmínek a není právně závazné.

  • Používáním Dobromatu souhlasíte s jeho VOP.
  • Dobromat slouží k tomu, aby díky spolupráci s obchody, pomáhal organizacím získávat finance na jejich činnost.
  • Organizace, která chce přes Dobromat získávat finance se musí zaregistrovat. Registrace a využívání Dobromatu jsou bezplatné. O povolení, případně zrušení, registrace rozhoduje provozovatel.
  • Podpora se počítá z ceny zboží, služby bez DPH a dalších navíc plateb. Výše podpory je známa před samotným nákupem. Organizace může u provozovatele reklamovat nesprávně určenou podporu. O vyplacení podpory třeba požádat. Podpora se vyplácí v měsících leden, duben, červenec, říjen po dosažení minimální částky 1500 Kč na účet organizace. Nevyplacená podpora se přenáší do dalšího období. Podpora se vyplácí pouze pokud ji obchod provozovateli vyplatil. Pokud obchod požádá provozovatele o vrácení již neoprávněně vyplacené podpory, je ji organizace povinná vrátit.
  • Samotný nákup zboží, služby probíhá na stránkách obchodů. Dobromat zajišťuje pouze poskytnutí podpory organizaci, kterou podporovatel určil. Podporovatel může u provozovatele reklamovat nesprávně určenou podporu.
  • Podmínky spolupráce Dobromatu s obchody upravuje samostatná smlouva a obchodní podmínky.
  • Používáním Dobromatu souhlasíte s odběrem newsletteru a dáváte nám svolení k použití poskytnutých informací.
  • Používáním Dobromatu udělujete provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Obsah webstránky Dobromat je chráněn právem duševního vlastnictví.

Plné znění obchodních podmínek: